Artikel 4.5 IOw

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een besluit tot oplegging van een gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.24 lid 1 Waterwet toepassing is gegeven aan artikel 4:8 Awb of een dergelijk besluit bekendgemaakt is, dan blijft op grond van artikel 4.5 onder a IOw (overgangsrecht) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt (Raad van State 8 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1946)

Overgangsrecht Omgevingswet gedoogplicht Waterwet
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.