Artikel 4.3 IOw

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een verzoek om handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft op grond van artikel 4.3 sub a IOw (overgangsrecht) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt (Raad van State 17 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:140)

Overgangsrecht Omgevingswet handhaving Wabo
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.