Artikel 4.19 IOw

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het oude recht blijft van toepassing op een verzoek om schadevergoeding ex artikel 6.1 lid 2 sub a Wro (bestemmingsplan) tot het besluit op dat verzoek onherroepelijk wordt en, bij toewijzing van het verzoek, de toegewezen schadevergoeding volledig is betaald (overgangsrecht Omgevingswet nadeelcompensatie ex artikel 4.19 IOw) (Raad van State 24 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:225)

Overgangsrecht Omgevingswet verzoek om schadevergoeding
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.