Artikel 4.19 IOw

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het oude recht blijft van toepassing op een verzoek om schadevergoeding ex artikel 6.1 lid 2 sub e Wro (provinciale verordening) tot het besluit op dat verzoek onherroepelijk wordt en, bij toewijzing van het verzoek, de toegewezen schadevergoeding volledig is betaald (overgangsrecht nadeelcompensatie ex artikel 4.19 IOw) (Raad van State 21 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:719)

Overgangsrecht schadevergoeding provinciale verordening
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.