Artikel 1.1 Wro

  • In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
  • In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder:
    • a. grond, gronden of gebied: de onder- en bovengrond op verschillende niveaus, alsmede water, de territoriale zee en de exclusieve economische zone daaronder begrepen;
    • b. vaststellen van een bestemmingsplan: herzien van een bestemmingsplan.

Rechtspraak artikel 1.1 Wro (definities Wro)

Artikel 1.1 Wro definities Wro
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.