Artikel 3.3 Wro

Om te voorkomen dat in een bestemmingsplan begrepen grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de daaraan bij het plan te geven bestemming dan wel om een overeenkomstig het plan verwezenlijkte bestemming te handhaven en te beschermen, kan bij het bestemmingsplan worden bepaald, dat het verboden is om binnen een bij dat plan aangegeven gebied zonder omgevingsvergunning:

  • a. bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren;
  • b. bouwwerken te slopen.

Rechtspraak artikel 3.3 Wro (verbod werken/werkzaamheden)

Voor een rijksmonument hoeft geen verbod tot het zonder omgevingsvergunning slopen van het pand in het bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro te worden opgenomen (verbod werken/werkzaamheden ex artikel 3.3 Wro)Raad van State 28 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:167
Bij het opnemen van een verbod tot het zonder omgevingsvergunning slopen van een pand in een bestemmingsplan, moet worden gemotiveerd waarom het pand – gelet op de karakteristieke waarden ervan – niet zonder vergunning mag worden gesloopt (artikel 3.3 Wro)Raad van State 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1094

Artikel 3.3 Wro verbod werken/werkzaamheden
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.