Artikel 2.1 Wro

  • De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd.
  • De gemeenteraad kan voor aspecten van het gemeentelijk ruimtelijk beleid een structuurvisie vaststellen.
  • Voor zover een structuurvisie ontwikkelingen omvat, gaat die structuurvisie in op de wijze waarop de gemeenteraad zich voorstelt die ontwikkelingen te doen verwezenlijken.
  • De gemeenteraad kan in samenwerking met de raden van andere gemeenten een structuurvisie vaststellen.

Rechtspraak artikel 2.1 Wro (gemeentelijke structuurvisie)

De rechter toetst de verenigbaarheid van een ruimtelijk besluit met een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 Wro (gemeentelijke structuurvisie) terughoudendRaad van State 28 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3285

Artikel 2.1 Wro gemeentelijke structuurvisie
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.