Artikel 3.9 Wro

  • Artikel 3.8 is niet van toepassing op de afwijzing van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen.
  • Tot een afwijzing als bedoeld in het eerste lid besluit de gemeenteraad zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Rechtspraak artikel 3.9 Wro (afwijzing bestemmingsplan)

Tegen de (niet tijdige) afwijzing om een bestemmingsplan op aanvraag vast te stellen ex artikel 3.9 Wro staat beroep openRaad van State 18 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW3054
Er kan geen dwangsom ex artikel 4:17 Awb worden verbeurd voor het niet tijdig nemen van een besluit omtrent vaststelling van een bestemmingsplan (al dan niet op aanvraag) (artikel 3.9 Wro)Raad van State 4 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM3260

Artikel 3.9 Wro afwijzing bestemmingsplan
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.