Artikel 3.10 Wro

Voor zover een ontwerp van een bestemmingsplan of de uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder b, zijn grondslag vindt in een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, kunnen zienswijzen geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerpplan.

Rechtspraak artikel 3.10 Wro (bestemmingsplan onherroepelijke omgevingsvergunning)

Een zienswijze kan op grond van artikel 3.10 Wro (bestemmingsplan onherroepelijke omgevingsvergunning) niet zien op dat deel van het ontwerpbestemmingsplan dat zijn grondslag vindt in een onherroepelijk verleende uitgebreide omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 WaboRaad van State 28 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW0170

Artikel 3.10 Wro bestemmingsplan onherroepelijke omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.