Artikel 6.2.12 Bro

Binnen twee weken na het sluiten van een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de wet leggen burgemeester en wethouders een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage.

Rechtspraak

Openbaarmaking van (de zakelijke beschrijving van de inhoud van) een anterieure overeenkomst (ex artikel 6.2.12 Bro) kan niet het financiële belang van de gemeente schaden, er is dus geen sprake van intern beraad als bedoeld in de WobRaad van State 11 maart 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH5536
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.