Artikel 3.2 Wro

Bij een bestemmingsplan kunnen voorlopige bestemmingen worden aangewezen en met het oog hierop voorlopige regels worden gegeven. Een voorlopige bestemming geldt voor een daarbij te stellen termijn van ten hoogste vijf jaar.

Rechtspraak

Een voorlopige bestemming ex artikel 3.2 Wro kan in aansluiting op de termijn van een tijdelijke omgevingsvergunning ex artikel 2.23 Wabo in een bestemmingsplan worden opgenomenRaad van State 20 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW8823
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.