Artikel 2.2 Bbl

1. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag:
a. waaraan een melding wordt gedaan;
b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; en
c. dat beslist op een aanvraag om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel.
2. In afwijking van het eerste lid zijn voor een activiteit als bedoeld in dit besluit, die wordt verricht op dezelfde locatie als een activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarvoor een door gedeputeerde staten eerder verleende omgevingsvergunning geldt, gedeputeerde staten het bevoegd gezag voor de in het eerste lid bedoelde handelingen.

Rechtspraak artikel 2.2 Bbl (bevoegd gezag melding, maatwerkvoorschrift en gelijkwaardige maatregel)

Artikel 2.2 Bbl bevoegd gezag melding; maatwerkvoorschrift en gelijkwaardige maatregel
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.