Artikel 7.5a Bbl

1. Er is een risicomatrix met een duiding van de risico’s voor de veiligheid die zijn verbonden aan de beoogde bouw- of sloopwerkzaamheden.
2. Een veiligheidscoördinator directe omgeving als bedoeld in artikel 7.5b wordt aangesteld en een bouw- of sloopveiligheidsplan wordt opgesteld als de ingevulde risicomatrix daartoe noodzaakt.

Rechtspraak artikel 7.5a Bbl (risicomatrix)

Artikel 7.5a Bbl risicomatrix
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.