Artikel 2.22 Bbl

  1. De artikelen 2.27 en 2.29 zijn niet van toepassing op een activiteit die wordt verricht in, aan, op of bij een bouwwerk dat is gebouwd of in stand wordt gehouden of wordt gebruikt zonder de daarvoor vereiste omgevingsvergunning.
  2. Bij de toepassing van de artikelen 2.27 en 2.29 blijft het aantal woningen gelijk, tenzij het gaat om huisvesting in verband met mantelzorg.

Rechtspraak artikel 2.22 Bbl (algemene afbakeningseisen vergunningplichten)

Artikel 2.22 Bbl algemene afbakeningseisen vergunningplichten
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.