Artikel 7.20 Bbl

1. Als de concentratie van asbestvezels is ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A, bedoeld in artikel 4.48 of 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dan worden de volgende handelingen verricht door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit:
a. het slopen van een bouwwerk als in dat bouwwerk asbest of een asbesthoudend product is verwerkt; en
b. het verwijderen van asbest of een asbesthoudend product uit een bouwwerk.
2. De onderdelen b tot en met d van artikel 7.9, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 7.20 Bbl (verwijderen asbest risicoklasse 2 en 2A)

Artikel 7.20 Bbl verwijderen asbest risicoklasse 2 en 2A
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.