Artikel 7.15 Bbl

1. Bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:
a. letsel aan personen in de directe omgeving van het bouw- en sloopterrein;
b. letsel aan personen die het bouw- en sloopterrein onbevoegd betreden; en
c. gevaar voor de veiligheid van belendingen.
2. Bij het bouwen of slopen van een gebouw wordt bij de bouw- en sloopplaats een veiligheidsafstand vrijgehouden bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid.

Rechtspraak artikel 7.15 Bbl (veiligheid in de directe omgeving)

Artikel 7.15 Bbl veiligheid in de directe omgeving
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.