Artikel 4.6 Bbl

1. In afwijking van artikel 4.5 kan een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift, als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van de wet over het vernieuwen na sloop waarbij alleen de oorspronkelijke fundering resteert, alleen versoepelen inhouden.
2. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift op aanvraag van degene die het bouwwerk bouwt, kan worden gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel 4.2, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.

Rechtspraak artikel 4.6 Bbl (maatwerkvoorschriften herbouw)

Artikel 4.6 Bbl maatwerkvoorschriften herbouw
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.