Artikel 6.4 Bbl

Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat als gevolg van het gebruik een van de volgende situaties kan ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om te voorkomen dat:
a. brandgevaar wordt veroorzaakt;
b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
c. de melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;
d. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd;
e. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd; en
f. er op een andere manier gevaar voor de brandveiligheid ontstaat of voortduurt.

Rechtspraak artikel 6.4 Bbl (specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken)

Artikel 6.4 Bbl specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.