Artikel 2.20 Bbl

1. Op verzoek van het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2, worden gegevens en bescheiden verstrekt over specifieke bouwwerkzaamheden en de momenten waarop deze worden uitgevoerd als dit bijzonder is aangewezen met het oog op het voorkomen en of beperken van risico’s
die van invloed kunnen zijn op het voldoen aan de regels voor de bouwactiviteit, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5.
2. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Rechtspraak artikel 2.20 Bbl (bouwmelding: gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)

Artikel 2.20 Bbl bouwmelding: gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.