Artikel 3.6a Bbl

De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk is verplicht periodiek een beoordeling te doen van de constructieve veiligheid van dat bouwwerk als het behoort tot een bij ministeriële regeling aangewezen categorie bouwwerken.

Rechtspraak artikel 3.6a Bbl (periodieke beoordeling bestaande bouw)

Artikel 3.6a Bbl periodieke beoordeling bestaande bouw
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.