Artikel 7.14 Bbl

1. Een maatwerkvoorschrift over deze paragraaf kan alleen inhouden dat degene die meldingplichtige sloopwerkzaamheden heeft verricht, wordt verplicht binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn na beëindiging van de werkzaamheden een opgave te doen van de aard en de hoeveelheid van de bij de sloopwerkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van de afvoerbestemming van die stoffen.
2. Na een sloopmelding als bedoeld in artikel 7.10 kunnen alleen maatwerkvoorschriften worden gesteld als deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen of beperken van hinder of van een onveilige situatie tijdens het verrichten van de sloopwerkzaamheden.

Rechtspraak artikel 7.14 Bbl (afbakening maatwerkvoorschriften procedure sloopwerkzaamheden)

Artikel 7.14 Bbl afbakening maatwerkvoorschriften procedure sloopwerkzaamheden
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.