Artikel 5.3a Bbl

1. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van de wet kan worden gesteld over artikel 5.23 en kan alleen het bepaalde in artikel 5.23a inhouden.
2. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift op aanvraag van degene die het bouwwerk bouwt, kan worden gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel 5.2, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.

Rechtspraak artikel 5.3a Bbl (maatwerkvoorschrift verbouw; verplaatsing van bouwwerk en wijziging gebruiksfunctie)

Artikel 5.3a Bbl maatwerkvoorschrift verbouw; verplaatsing van bouwwerk en wijziging gebruiksfunctie
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.