Artikel 7.4 Bbl

1. Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de werkzaamheden tot gevaar voor de gezondheid of veiligheid in de directe omgeving kunnen leiden, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren.
2. Onder gevaar voor de gezondheid of veiligheid in de directe omgeving als bedoeld in het eerste lid wordt ook verstaan beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere roerende of onroerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen, die tot dat gevaar kan leiden.

Rechtspraak artikel 7.4 Bbl (specifieke zorgplicht bouw- en sloopwerkzaamheden)

Artikel 7.4 Bbl specifieke zorgplicht bouw- en sloopwerkzaamheden
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.