Artikel 5.7 Bbl

1. Bij wijziging van een gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte daarvan zijn de regels van hoofdstuk 3 van toepassing, tenzij in afdeling 5.4 anders is aangegeven.
2. Het eerste lid is alleen van toepassing op het gedeelte van het bouwwerk waarop de wijziging betrekking heeft, tenzij in afdeling 5.4 anders is aangegeven.
3. Voor zover een wijziging gepaard gaat met een verbouwing zijn in afwijking van het eerste lid op die verbouwing de regels van artikel 5.4 van toepassing, tenzij in afdeling 5.4 anders is aangegeven.

Rechtspraak artikel 5.7 Bbl (wijziging van een gebruiksfunctie)

Artikel 5.7 Bbl wijziging van een gebruiksfunctie
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.