Artikel 3.3 Bbl

Aan de regels in dit hoofdstuk wordt voldaan door de eigenaar van het bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Rechtspraak artikel 3.3 Bbl (toepassingsbereik hoofdstuk 3 Bbl: normadressaat)

Artikel 3.3 Bbl toepassingsbereik hoofdstuk 3 Bbl: normadressaat
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.