Artikel 2.8 Bbl

Voor zover een omgevingsvergunning voor:
a. een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op:
1°. een gemeentelijk monument of een provinciaal monument; of
2°. een voorbeschermd gemeentelijk monument of een voorbeschermd provinciaal monument;
b. een activiteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden als die activiteit betrekking heeft op een provinciaal monument of een voorbeschermd provinciaal monument; of
c. een rijksmonumentenactiviteit;
afwijkt van een in de hoofdstukken 3 tot en met 5 gestelde regel, zijn alleen de omgevingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften van toepassing.

Rechtspraak artikel 2.8 Bbl (voorschriften monumenten Bbl)

Artikel 2.8 Bbl voorschriften monumenten Bbl
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.