Artikel 4.8 Bbl

1. Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de regels van de afdelingen 3.2 tot en met 3.7 van toepassing, tenzij in de afdelingen 4.2 tot en met 4.7 anders is bepaald.
2. Als een als tijdelijk bouwwerk bedoeld bouwwerk na het verstrijken van de instandhoudingstermijn op de locatie aanwezig blijft, wordt dat bouwwerk voor het verstrijken van die termijn in overeenstemming gebracht met de regels van de afdelingen 4.2 tot en met 4.7.

Rechtspraak artikel 4.8 Bbl (nieuwbouw tijdelijk bouwwerk)

Artikel 4.8 Bbl nieuwbouw tijdelijk bouwwerk
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.