Artikel 7.8 Bbl

Tijdens het verrichten van bouwwerkzaamheden zijn, voor zover deze documenten zijn opgesteld, de volgende gegevens en bescheiden of een afschrift daarvan op het bouwterrein aanwezig:
a. de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit;
b. de melding, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid;
c. een actuele planning van de data waarop specifieke bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd;
d. gegevens en bescheiden over de maatregelen om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te beschermen in de directe omgeving van de bouwwerkzaamheden (bouwveiligheidsplan);
e. een afschrift van een maatwerkvoorschrift als bedoeld in de artikelen 3.7 en 7.23;
f. een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom; en
g. overige voor het bouwen van belang zijnde gegevens en bescheiden.

Rechtspraak artikel 7.8 Bbl (aanwezigheid gegevens en bescheiden bouwwerkzaamheden)

Artikel 7.8 Bbl aanwezigheid gegevens en bescheiden bouwwerkzaamheden
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.