Artikel 3.6 Bbl

De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk is verplicht onderzoek te doen naar de staat van dat bouwwerk als het behoort tot een bij ministeriële regeling aangewezen categorie bouwwerken waarvan redelijkerwijs is komen vast te staan dat die een gevaar voor de gezondheid of veiligheid kunnen opleveren.

Rechtspraak artikel 3.6 Bbl (onderzoeksplicht bestaande bouw)

Artikel 3.6 Bbl onderzoeksplicht bestaande bouw
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.