Artikel 2.4 Bbl

1. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op een activiteit waarvoor in dit besluit een melding is voorgeschreven:
a. is voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist; en
b. is het verboden deze maatregel te treffen zonder voorafgaande melding.
2. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op een activiteit waarvoor op grond van de wet geen omgevingsvergunning is vereist en waarvoor in dit besluit geen melding is voorgeschreven, is voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist.

Rechtspraak artikel 2.4 Bbl (gelijkwaardigheid bij melding of vergunningvrije activiteit)

Artikel 2.4 Bbl gelijkwaardigheid bij melding of vergunningvrije activiteit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.