Art. 2.1 lid 1-i Wabo

  • Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
    i. het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving

Rechtspraak

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.