Artikel 2.1 lid 2 Wabo

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot hetgeen wordt verstaan onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten.

Rechtspraak

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.