Artikel 2.18 Wabo

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2 kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend of geweigerd op de gronden die zijn aangegeven in de betrokken verordening.

Rechtspraak

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.