Artikel 10.2 Ob

1. Bij de kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen, bedoeld in artikel 16.29 van de wet, wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding worden betrokken.
2. Bij het vaststellen van een omgevingsplan wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze invulling is gegeven aan het toepasselijke decentrale participatiebeleid.

Rechtspraak artikel 10.2 Ob (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsplan)

Artikel 10.2 Ob motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsplan
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.