Artikel 10.7 Ob

1. Bij het vaststellen van een omgevingsvisie wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.
2. Als een omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad of provinciale staten, wordt daarbij aangegeven op welke wijze invulling is gegeven aan het toepasselijke decentrale participatiebeleid.

Rechtspraak artikel 10.7 Ob (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsvisie)

Artikel 10.7 Ob motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsvisie
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.