Artikel 4.1 Ob

1. Deze afdeling regelt welk bestuursorgaan, anders dan het college van burgemeester en wethou- ders op grond van artikel 5.8 of 5.12, tweede lid, van de wet, beslist op een enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning:
a. voor wateractiviteiten: in paragraaf 4.1.2; en
b. voor andere activiteiten: in paragraaf 4.1.3.
2. Paragraaf 4.1.4 is van toepassing op zowel wateractiviteiten als andere activiteiten.

Rechtspraak artikel 4.1 Ob (toepassingsbereik bevoegd gezag omgevingsvergunning)

Artikel 4.1 Ob toepassingsbereik bevoegd gezag omgevingsvergunning

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.