Artikel 11.14 Ob

Als toepassing wordt gegeven aan artikel 16.47, eerste lid, van de wet, stelt het bevoegd gezag de Commissie voor de milieueffectrapportage uiterlijk op het moment van terinzagelegging van het milieueffectrapport in de gelegenheid daarover te adviseren.

Rechtspraak artikel 11.14 Ob (advies Commissie voor de milieueffectrapportage)

Artikel 11.14 Ob advies Commissie voor de milieueffectrapportage
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.