Artikel 7.2 Ob

1. Een besluit tot intrekking van een voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9.5, eerste lid, van de wet bevat de kadastrale aanduidingen van de onroerende zaak of zaken waarop de intrekking betrekking heeft en de naam van de gemeente of gemeenten waar die onroerende zaak of zaken zijn gelegen.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een mededeling als bedoeld in artikel 9.5, derde lid, van de wet.

Rechtspraak artikel 7.2 Ob (besluit tot intrekking en mededeling verval voorkeursrecht of vernietiging van voorkeursrechtbeschikking)

Artikel 7.2 Ob besluit tot intrekking en mededeling verval voorkeursrecht of vernietiging van voorkeursrechtbeschikking
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.