Artikel 11.4 Ob

1. In het plan of programma, waarvoor bij de voorbereiding een milieueffectrapport moet worden gemaakt, vermeldt het bevoegd gezag in ieder geval hoe rekening is gehouden met:
a. het milieueffectrapport; en
b. het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.
2. Daarnaast bevat het plan of programma in ieder geval:
a. een samenvatting van de milieuoverwegingen die zijn betrokken bij het vaststellen van het plan of programma;
b. een samenvatting van de redenen om te kiezen voor het vastgestelde plan of programma, waarbij in ieder geval de in het milieueffectrapport beschreven redelijke alternatieven worden betrokken; en
c. de monitoringsmaatregelen.

Rechtspraak artikel 11.4 Ob (inhoud plan of programma)

Artikel 11.4 Ob inhoud plan of programma
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.