Artikel 10.3c Ob

1. Bij de voorbereiding van een omgevingsplan, een waterschapsverordening en een omgevingsverordening waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, wordt van het ontwerp mededeling gedaan in het gemeenteblad, het waterschapsblad respectievelijk het provinciaal blad.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als het ontwerp van het omgevingsplan, de waterschapsverordening en de omgevingsverordening voor de inwerkingtreding van dit besluit ter inzage is gelegd.

Rechtspraak artikel 10.3c Ob (publicatie ontwerp omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening)

Artikel 10.3c Ob publicatie ontwerp omgevingsplan; waterschapsverordening en omgevingsverordening
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.