Artikel 10.7a Ob

1. Bij de voorbereiding van een gemeentelijke, provinciale of nationale omgevingsvisie waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, wordt van het ontwerp mededeling gedaan in het gemeenteblad, het provinciaal blad respectievelijk de Staatscourant.
2. Artikel 140 van de Gemeentewet, artikel 137 van de Provinciewet en artikel 10a van de Bekendmakingswet zijn van overeenkomstige toepassing op een gemeentelijke, provinciale respectievelijk nationale omgevingsvisie.

Rechtspraak artikel 10.7a Ob (publicatie ontwerp en beschikbaar stellen geconsolideerde omgevingsvisie)

Artikel 10.7a Ob publicatie ontwerp en beschikbaar stellen geconsolideerde omgevingsvisie
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.