Artikel 4.4a Ob

1. Dit artikel is alleen van toepassing als op grond van de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 nog geen bevoegd gezag is aangewezen.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat beslist op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een combinatie van activiteiten die bestaat uit:
a. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid; en
b. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid.

Rechtspraak artikel 4.4a Ob (aanvullende aanwijzing bevoegd gezag meervoudige aanvraag zonder magneetactiviteiten)

Artikel 4.4a Ob aanvullende aanwijzing bevoegd gezag meervoudige aanvraag zonder magneetactiviteiten
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.