Artikel 5.7a Ob

Onverminderd artikel 5.54 van de wet wordt aan artikel 5.7, eerste lid, onder a, in ieder geval toepassing gegeven als een projectbesluit:
a. een activiteit toelaat op een industrieterrein waarvoor op grond van artikel 2.12a van de wetgeluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld en door het geluid door die activiteit niet aan die plafonds kan worden voldaan;
b. ziet op de aanleg van een weg of spoorweg waarvoor op grond van artikel 2.13a of 2.15,tweede lid, van de wet geluidproductieplafonds als omgevingswaarden worden vastgesteld; of
c. ziet op een wijziging van een weg of spoorweg waarvoor op grond van artikel 2.13a of 2.15, tweede lid, van de wet geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld en na die wijziging niet aan die plafonds kan worden voldaan.

Rechtspraak artikel 5.7a Ob (projectbesluit aanwijzing besluit vaststelling geluidproductieplafonds)

Artikel 5.7a Ob projectbesluit aanwijzing besluit vaststelling geluidproductieplafonds
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.