Artikel 7.5 Ob

Een onteigeningsbeschikking bevat in ieder geval:
a. de kadastrale aanduidingen van de te onteigenen onroerende zaak of zaken en de naam van de gemeente of gemeenten waar die onroerende zaak of zaken zijn gelegen;
b. de kadastrale grootte van elk van de in de beschikking opgenomen percelen;
c. als een gedeelte van een perceel in de beschikking wordt opgenomen: de grootte van dat gedeelte;
d. de namen van de eigenaren van en de beperkt gerechtigden op de te onteigenen onroerende zaak of zaken volgens de basisregistratie kadaster;
e. een beschrijving van de beoogde vorm van ontwikkeling, gebruik of beheer van de fysieke leefomgeving waarvoor de onteigening nodig is; en
f. de naam van de onteigenaar.

Rechtspraak artikel 7.5 Ob (inhoud onteigeningsbeschikking)

Artikel 7.5 Ob inhoud onteigeningsbeschikking
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.