Artikel 8.15 Ob

De kostensoorten, bedoeld in artikel 13.11, eerste lid, aanhef, van de wet, zijn:
a. voor kostenverhaalsgebieden waarvoor geen tijdvak als bedoeld in artikel 13.15, eerste lid, van de wet is opgenomen: de in tabel A van bijlage IV aangegeven kostensoorten; en
b. voor kostenverhaalsgebieden waarvoor wel een tijdvak als bedoeld in artikel 13.15, eerste lid, van de wet is opgenomen: de in de tabellen A en B van bijlage IV aangegeven kostensoorten.

Rechtspraak artikel 8.15 Ob (verhaalbare kostensoorten)

Artikel 8.15 Ob verhaalbare kostensoorten
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.