Artikel 9.1 Ob

Als gevallen waarin schade wordt geacht niet uit te gaan boven het normale maatschappelijke ri- sico als bedoeld in artikel 15.7, vierde lid, van de wet, worden aangewezen omgevingsplanactivitei- ten met betrekking tot bouwwerken als bedoeld in artikel 2.29, onder a tot en met r, van het Be- sluit bouwwerken leefomgeving.

Rechtspraak artikel 9.1 Ob (gevallen onder normaal maatschappelijk risico)

Artikel 9.1 Ob gevallen onder normaal maatschappelijk risico
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.