Artikel 8.18 Ob

1. De raming van de waardevermeerdering, bedoeld in artikel 13.17 van de wet, wordt vastgesteld door de geraamde opbrengst van de locatie waar de activiteit wordt verricht te verminderen met de geraamde inbrengwaarde van die locatie.
2. Op de ramingen van de opbrengst en de inbrengwaarde zijn de artikelen 8.16 en 8.17 van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 8.18 Ob (raming waardevermeerdering)

Artikel 8.18 Ob raming waardevermeerdering
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.