Artikel 11.15 Ob

Als voor een project een milieueffectrapport moet worden gemaakt en voor dat project een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd waarvoor op grond van artikel 16.53c van de wet een passende beoordeling is gemaakt, wordt de passende beoordeling ook tegelijkertijd met het milieueffectrapport door het bevoegd gezag voor het besluit waarvoor het milieueffectrapport wordt gemaakt, ter inzage gelegd.

Rechtspraak artikel 11.15 Ob (coördinatie terinzagelegging MER en passende beoordeling)

Artikel 11.15 Ob coördinatie terinzagelegging MER en passende beoordeling
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.