Artikel 10.8 Ob

1. Bij het vaststellen van een programma wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.
2. Als een programma wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, het algemeen bestuur van het waterschap of gedeputeerde staten, wordt daarbij aangegeven op welke wijze invulling is gegeven aan het toepasselijke decentrale participatiebeleid.

Rechtspraak artikel 10.8 Ob (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie programma)

Artikel 10.8 Ob motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie programma
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.