Artikel 5.5a Ob

1. Bij de voorbereiding van een projectbesluit van een bestuursorgaan van een waterschap, een provincie of het Rijk waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, wordt van het ontwerp mededeling gedaan in het waterschapsblad, het provinciaal blad respectievelijk de Staatscourant.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als het ontwerp van een projectbesluit voor de inwerkingtreding van dit besluit ter inzage is gelegd.

Rechtspraak artikel 5.5a Ob (publicatie ontwerp projectbesluit)

Artikel 5.5a Ob publicatie ontwerp projectbesluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.